Spotkanie

Najbliższe spotkanie koła odbędzie się we wtorek, 12 listopada o godzinie 19:00 (prawdopodobnie w gab. 385).
Zapraszamy dotychczasowych członków oraz wszystkich, którzy chcieliby do nas dołączyć 🙂

Konferencja „Czeskie Imaginarium”

(interdyscyplinarna studencko-doktorancka konferencja naukowa) 

14 października 2013 r.

Zakład Języków i Literatur Zachodniosłowiańskich IFS w Poznaniu

Collegium Maius, ul. Fredry 10 (sala im. Kuraszkiewicza, sala 015)

09.00 Uroczyste otwarcie konferencji (sala im. Kuraszkiewicza):

 prof. UAM dr hab. Anna Gawarecka

09.15 –  11.00

 Sekcja I, sala im. Kuraszkiewicza, moderator: Dominika Gapska

Joanna Brodniewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza): O wolności w koncepcji Josefa Zvěřiny

Hanna Winiszewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza): Josefa Dušková i Amadeusz

Dominika Stopczańska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza): Jan Křtitel Vaňhal – zapomniane początki działalności kompozytora

Olga Lisiecka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza): František Xaver Brixi – zapomniany mistrz czeskiej muzyki XVIII wieku

Piotr Krajewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza): Inspiracje Dvořáka

Maria Pazder (Uniwersytet Karola): Centrum teologie a umění w Pradze – eksperymenty  z przestrzenią sakralną

Dyskusja

Przerwa na kawę

Sekcja II, sala 015, moderator: Małgorzata Balcerzak

Michał Pszczółkowski (Uniwersytet Zielonogórski): Rondokubizm – czeski styl narodowy w architekturze lat 20. XX wieku

Weronika Rybarczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza): Divadlo Spejbla i Hurvínka – zájezd do Polska. Reakcje mediów na wizyty teatru w 1949 i 1950 roku.

Marta Zaguła (Uniwersytet Warszawski): Karel Michal – zapomniany klasyk

Katarzyna Zając (Uniwersytet Warszawski): Czechosłowacka Nowa Fala

Sylwia Czachór (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza): Studio DAMÚZA – alternatywna twórczość Jana Nebeskiego  

Marika Naskręt (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza): Šaty dělaj člověka? Moda po czesku na przykładzie wybranych blogów

Dyskusja

Przerwa na kawę

11.15 – 12.30

Sekcja I, sala im. Kuraszkiewicza,  moderator: Sylwia Czachór

Bartosz Klimczuk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza): Wizerunek kobiety w czeskiej prozie socrealistycznej

Łukasz Kamiński (Uniwersytet Jagielloński): Hrabal mentorem czy przyjacielem? Blog „Listy do Hrabala”

Zuzanna Wiącek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza): Sposoby przedstawiania Zagłady w literaturze czeskiej

Joanna Bednarek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza): Zwyczajne szaleństwo albo zaskakująca czeskość w dramatach Petra Zelenki

Dyskusja

Przerwa obiadowa

Sekcja II, sala 015,  moderator: Joanna Brodniewicz

Błażej Osowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza): Semantyczna struktura germanizmów w brnieńskim hantecu i miejskiej gwarze Poznania

Mateusz Zimnoch (Uniwersytet Jagielloński): Metatekstualne imaginarium kulturowe. Problem intertekstualności w czeskich reportażach Mariusza Szczygła

Błażej Szymankiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza): Zbyt głośny stereotyp, czyli o charakterze i postrzeganiu twórczości Bohumila Hrabala

Piotr Fortuna (Uniwersytet Warszawski): Dwa „małe narody”, dwa oblicza niespełnienia. Czeskie i polskie przejawy środkowoeuropejskiego ducha w „Intymnym oświetleniu” Ivana Passera oraz „Strukturze kryształu” Krzysztofa Zanussiego

Dyskusja

Przerwa obiadowa

14.00 – 15.30

Sekcja I, sala im. Kuraszkiewicza,  moderator: Monika Obojska

Dominika Gapska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza): Tradycje cyrylo-metodejskie w Czechach

Katarzyna Masłowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza): Święty Wacław – patron dynastii Przemyślidów i opiekun Czechów

Wojciech Jasiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza): Wizja początków państwa Przemyślidów w „Chronica Bohemorum” Kosmasa oraz w „Vita et passio sancti Wenceslai et Liudmile ave eius” Krystiana

Norbert Delestowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza): Kształtowanie się stosunków politycznych między Polską a Czechami w okresie rządów Bolesława Szczodrego (1058-1079)

Mirosz Komsta (Uniwersytet Jagielloński): Rudolf II Habsburg – Portret króla, mecenasa sztuk, okultysty, szaleńca

Dyskusja

Przerwa na kawę

Sekcja II, sala 015, moderator: Błażej Szymankiewicz

Agnieszka Barczyk (Uniwersytet Łódzki): Międzynarodowe projekty badawcze szansą wielopłaszczyznowej współpracy. Przypadek „Sci-Film EU”

Agnieszka Słowikowska (Uniwersytet Warszawski): Rola rytuału i ceremoniału patriotycznego w budzeniu czeskiej tożsamości narodowej

Marek Żak (Uniwersytet Wrocławski): Port w Gdyni czeskim oknem na świat? O zbliżeniu polsko-czechosłowackim w latach 1932-1934 w świetle prasy II RP

Marta Kiedrowska (Uniwersytet Papieski Jana Pawla II): Josef František – zapomniany bohater II wojny światowej

Agnieszka Hahuła (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza): Česko-německé vztahý a rozhodnutí pražského povstaní

Piotr Kręzel (Uniwersytet Łódzki): Czesi i państwo czeskie w najnowszych podręcznikach szkolnych do historii

Dyskusja

Przerwa kawowa

16.00 –  18.00, sala 015, moderator: Joanna Wolska

Natalia German (Państwowa Akademia Nauk): Pierwsza i druga kadencja prezydenta Tomáša Garrigue Masaryka: początki budowania niepodległego państwa czechosłowackiego

Kornel Jasiński (Uniwersytet Wrocławski):  Rząd i prezydent Czechosłowacji w świetle polskiej prasy satyrycznej z lat 1926 – 1935

Anna Kiedrowicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego): Czy Czesi lubią komunistów? Fenomen Komunistycznej Partii Czech i Moraw w życiu politycznym Republiki Czeskiej

Martyna Wasiuta (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego): Zielona Republika Czeska? Źródła sukcesu Strany Zelených w wyborach w 2006 roku

Mariusz Furman (Uniwersytet Jagielloński): Fervet olla, vivit amicitia – aksamitny rozwód z perspektywy dwudziestolecia

Jitka Rejhonová (Uniwersytet Masaryka): Kancionál Karla Holana Rovenského a tradice české duchovní písně

Dyskusja

 

Uroczyste zamknięcie konferencji (sala 015): dr Urszula Kowalska

 

19.00 Wernisaż wystawy fotograficznej Moje srdce bije pro Prahu + ČESKÝ MEJDAN (Strefa Kultywator, ul. Zielona 8, Poznań)

ČESKÝ MEJDAN

ČESKÝ MEJDAN…

Po dniu pełnym poszukiwania elementów czeskości w ramach konferencji Czeskie Imaginarium zapraszamy na wernisaż wystawy „Moje srdce bije pro Prahu” i wieczór z czeską muzyką!

„Moje srdce bije pro Prahu”
To nie jest seria zdjęć z kieszonkowego przewodnika turystycznego po kraju Szwejków. Bohaterem wystawy jest czeska przestrzeń uliczna (nie dajmy się zwieść – Praga to pojemna metafora) traktowana jako obszar artystycznej ekspresji – miejsce spotkania legendy z lokalną codziennością, zawłaszczane, ale też oswajane, symboliczne i podszyte ironią, opowiedziane i takie, które chce mówić na nowo.
Na fotografiach odnaleźć można przykłady prac mieszczących się w ramach szeroko pojętego street artu (murale, szablon, charaktery).
Za obiektywem ukryły się: Agnieszka Hahuła, Weronika Kral, Adarka Kuzmina, Barbara Wawrzyniak i Katarzyna Wawrzyniak.

Forum Czechofilów

Czy czeski film jest naprawdę śmieszny? Czy Czesi rzeczywiście nie mają morza? Są nierządnymi przygód domatorami? Nie mają ducha walki? Są pogodni i zabawnie mówią? Nie wierzą w Boga? Podyskutujmy – nie tylko o Švejku, piwie, knedlíkach, kminku, Kreciku, mandolince bramoborovej, Helenie Vondráčkovej, Jožinie z Bažin i Hrabalu. Także o Švankmajerze, katolicyzmie po czesku, cestopisach Čapka, wielkiej czeskiej historii, czeskim morzu i teatrze. I o dziewczynce z zapasową głową. Porozmawiajmy o innych / naszych / własnych / osobistych / prywatnych / zapamiętanych / zjedzonych / przeczytanych i wysłuchanych Czechach. „Zarażonych” czeskością, specjalistów i amatorów, wielbiących i wątpiących, fascynatów i sceptyków, wszystkich, którzy chcieliby po prostu posłuchać, obejrzeć, opowiedzieć, podyskutować, zapytać, wypić, zjeść… serdecznie zapraszamy na rozmowy o Czechach do Strefy Kultywator o godzinie 18.00.

Spektakl „Wychowanie dziewcząt w Czechach” na podstawie powieści Michala Viewegha.

scenariusz i reżyseria: Joanna Wolska
w roli Beaty – Monika Łaba, w roli Agaty – Beata Walczak

Sztuka na podstawie powieści Viewegha próbuje wydobyć perspektywę, która rysuje się w utworze na drugim albo i dalszym planie. Czytelnik zmagający się z rozważaniami narratora, gdy stanie się już widzem teatralnym, spotka się ze światem bohaterek, który choć koniec końców zmierza w stronę stereotypów, pokazuje też wewnętrzną walkę, mniej lub bardziej intensywną, autentycznie tragikomiczną, wartą refleksji. Próba teatralnej interpretacji „Wychowania dziewcząt w Czechach” rezygnuje z brzemienia humorysty, dźwiganego przez narratora (z którego też zrezygnuje) – nie rezygnuje jednak z humoru!

Wszystkie wydarzenia bohemistyczne znajdziemy na facebooku na profilu Bohemistyka UAM (https://www.facebook.com/bohemistyka.uam/events).

Już 14 października 2013 odbędzie się konferencja bohemistyczna

Czeskie Imaginarium

Instytut Filologii Słowiańskiej

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zakład Języków i Literatur Zachodniosłowiańskich Instytutu Filologii Słowiańskiej w Poznaniu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w interdyscyplinarnej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej „CZESKIE IMAGINARIUM”, będącej pierwszym poznańskim spotkaniem młodych bohemistów oraz badaczy reprezentujących różne dyscypliny, którzy pragną podzielić się swoimi naukowymi poszukiwaniami oraz intuicyjnymi przemyśleniami na temat fundamentalnych dla czeskiej kultury, historii, literatury i narodowej tożsamości symbolicznych wydarzeń, miejsc, postaci…

Konferencja będzie jednym z bohemistycznych akcentów podczas cieszącego się wielką popularnością Poznan Slavic Fest. Program IX edycji poznańskiego festiwalu zostanie podany wkrótce.

Zapraszamy do zaprezentowania referatów dotyczących fenomenów, które budują wyobrażenie o czeskim języku, określają kształt czeskiej literatury i kultury, odgrywają istotną rolę w interpretowaniu czeskiej historii i polityki. W zamyśle organizatorów tłem rozważań pozostają, pełniące kulturotwórczą funkcję, symboliczne (a niekiedy również stereotypowe) składniki „czeskości”, komponenty tworzące tożsamość i determinujące narodowy charakter:

Proponowane obszary dyskusji:
Sekcja językoznawcza:
– kierunki rozwoju języka czeskiego;
– różnorodność języka czeskiego w regionach;
– dawny i współczesny czeski zasób leksykalny.
Sekcja literaturoznawcza:
– tradycje czeskiej literatury;
– nurty czeskiej literatury po Odrodzeniu Narodowym;
– czeska poezja, czeska proza, czeski dramat.
Sekcja kulturoznawcza:
– zjawiska czeskiej kultury (film, teatr, muzyka, sztuka);
– percepcja czeskiej sztuki na świecie.
Sekcja historyczna:
– od czasów starożytnych do Wielkich Moraw;
– państwo: Przemyślidów, Luksemburgów, Jagiellonów, Habsburgów;
– Czechy współczesne;
– władcy i prezydenci Czech.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Językami konferencji są polski i czeski. Na zgłoszenia czekamy do 30 września 2013 roku. Formularze (Czeskie Imaginarium – formularz zgłoszeniowy) prosimy kierować na adres: czeskieimaginarium@gmail.com.

Zachęcamy do opracowania artykułów, które jako publikacje pokonferencyjne ukażą się w czasopiśmie „Bohemistyka”.

Opiekunowie naukowi Konferencji:
prof. dr hab. Mieczysław Balowski
prof. dr hab. Anna Gawarecka
dr Agata Firlej
dr Joanna Mielczarek
dr Urszula Kowalska
mgr Roman Sliwka
mgr Jan Pešina

Sekretarze Konferencji:
mgr Małgorzata Balcerzak
mgr Joanna Brodniewicz
mgr Sylwia Czachór
mgr Joanna Wolska
Monika Łaba

Drodzy pierwszoroczni!

Drodzy świeżo upieczeni studenci Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej – gratulujemy dostania się na nasz wydział! Oczywiście przede wszystkim serdecznie witamy nowych slawistów 🙂
Pierwszy rok studiów to często wyzwanie, ekscytacja nowym, ale też czasem lęk przed nieznanym. A jak najłatwiej pozbyć się lęku? Nawiązać liczne znajomości! Zarówno z innymi „świeżakami” jak i ze „starymi wyjadaczami”, którzy z chęcią pomogą i doradzą. A gdzie zrobić to najskuteczniej, jeśli nie w kole naukowym, podczas wspólnej pracy nad projektami?

Wakacje jeszcze przed Wami (najdłuższe wakacje w Waszej edukacji, więc nacieszcie się nimi porządnie! 🙂 ), ale już teraz chcemy Was zaprosić do Słowiańskiego Koła Artystycznego. Przed nami dopiero drugi rok naszej działalności, ale już mamy za sobą I Międzynarodowe Warsztaty Teatralne, Przyśpieszony Kurs Słowiańskości w wydaniu filmowym, wystawę fotograficzną oraz konferencję Słowianie, my lubim…teatr. Jak widzicie nasze koło zajmuje się różnymi dyscyplinami sztuki, więc dla każdego znajdzie się coś ciekawego!

A może sztuka niezbyt Cię interesuje, ale za to masz żyłkę organizacyjną? Każde wydarzenie potrzebuje solidnego zaplecza, więc Twoje umiejętności na pewno się przydadzą!

Jeśli jednak uważasz, że Słowiańskie Koło Artystyczne nie jest dla Ciebie, to może skusi Cię Koło Naukowe Slawistów? Poczytaj: http://knsuam.wordpress.com , zastanów się – w końcu masz na to jeszcze sporo czasu – i do zobaczenia w październiku! 🙂ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek

Spotkanie!

Już jutro spotkanie podsumowujące miniony rok!
Piątek, godz. 16, 385!

Spotkanie!

Najbliższe spotkanie Koła już JUTRO!

Piątek, 10 maja, godz. 18:00, gab. 385

Zapraszamy!

SŁOWIANIE, MY LUBIM… TEATR

interdyscyplinarna studencko-doktorancka konferencja naukowa

Poznań, 16 maja 2013

Collegium Maius, sala im. Kuraszkiewicza, ul. Fredry 10

 

 9:00-10:00 Otwarcie konferencji:

prof. zw. dr hab. Bogusław Zieliński
prof. UAM dr hab. Magdalena Koch

 

Olga Ryabets (Charles University) – Theatre and Cognition – or more on the link between theatre studies and cognitive science

10:00- 11:30 Moderator: mgr Joanna Wolska

Regina Lissowska-Postaremczak (UAM) – Słowiańskie korzenie teatru fizycznego

Krzysztof Cicheński (UAM) Kryzys reprezentacji i filozofie współczesnego aktora. Wokół poszukiwań teatralnych Anatolija Wasiljewa i René Pollescha

Maria Delimata (UAM) – (Nie)słowiański Teatr Pieśń Kozła

Aleksander Raspopov (UAM) – Studium Sztuki Teatralnej Siergieja Żenowacza a wielka literatura

Dyskusja

Przerwa na kawę

 12:00-13:30 Moderator: mgr Maria Delimata

Justyna Romanowska (Uniwersytet Jagielloński) – Religijno-moralny wymiar historii Serbii w dramacie J. Rajicia Tragedija sireč pečalnaja povest o smerti poslednjago carja serbskago Uroša V

Joanna Świątek (Uniwersytet Śląski) – Recepcja Domu kobiet Zofii Nałkowskiej w Chorwacji

Katarzyna Lepianka (Uniwersytet Gdański) „Bezdomni to tacy sami ludzie jak my, tyle że nie mają domów”. Obraz Ameryki w Antygonie w Nowym Jorku Janusza Głowackiego

Maciej Mikulewicz    (UAM) – „Droga do Bugulmy” – żywe trupy Jáchyma Topola

Dyskusja

Przerwa obiadowa

15:00-16:30 Moderator: mgr Urszula Kowalska

Anna Steliżuk (Uniwersytet Warszawski) – Pistolet Czechowa, kamień Havla, spodnie Becketta. Nawiązania i powtórzenia w tekście sztuki „Odejścia” Václava Havla i jej adaptacji filmowej

Vital Voranau (Masaryk University) – Samuel Beckett w białoruskiej dramaturgii i teatrze

Sylwia Czachór (UAM) – Czechow powtórzony. Analiza porównawcza kilku inscenizacji w Divadle Na zábradlí

Piotr Werłos (UAM) – Groteska w bułgarskim teatrze współczesnym

Dyskusja

Przerwa na kawę

 17:00-18:30 Moderator: mgr Małgorzata Balcerzak, mgr Lidia Nowicka-Comber

Dagmara Nowakowska (UAM) –  Teatralia w dziewiętnastowiecznej prasie wielkopolskiej

Elwira Tiszewska (Uniwersytet Szczeciński) – Горюнский диалект в песнях лукерьи

Urszula Kowalska (UAM) – Loutkové divadlo, absurdní drama, środkowoeuropejskie theatrum mundi. O sierpniowym „spektaklu” na praskich ulicach

Antonina Kurtok (Uniwersytet Śląski) – We współczesnym teatrze marzeń. Fenomen piłki nożnej w chorwackiej przestrzeni społeczno-kulturowej

Dyskusja

Przerwa na kawę

19:00 Moderator: mgr Sylwia Czachór

Projekcja filmu Bracia Karamazow (reż. Petr Zelenka)

           

           

Spotkanie koła

Zapraszamy na spotkanie mające na celu omówienie spraw organizacyjnych kolejnego projektu Koła – Słowiańskich Warsztatów Teatralnych i konferencji naukowej „Słowianie, my lubim… teatr”  oraz innych inicjatyw, które pojawiają się tu i ówdzie.
Termin: 19 kwietnia (piątek), godz. 18
Sala (tradycyjnie) 385.

Linki i twórczość

Przypominamy członkom koła, że istnieje możliwość, aby zgłosić swoją stronę internetową do podlinkowania na stronie koła 🙂

Zachęcamy również do przesyłania swojej twórczości literackiej, ją również z chęcią zamieścimy 🙂

mail: ska.ifs.uam@gmail.com

Drzwi Otwarte

Zapraszamy na Drzwi Otwarte Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM! A przede wszystkim zapraszamy do naszego Instytutu:) Najbliższa sobota, sala 285 🙂
Przewidujemy poniższe atrakcje.

1. „Poznajemy cyrylicę”.
Mini-kurs, dający zupełnie podstawową wiedzę o piśmie języków wschodniosłowiańskich i większości języków południowosłowiańskich. Uczestnicy będą musieli zapisać swoje imię i nazwisko na specjalnie przygotowanym papierze oraz „odkodować” przygotowane teksty.

2. Słowiański Quiz!
Uczestnicy będą odpowiadali na pytania z wiedzy ogólnej o krajach słowiańskich, ich kulturze, geografii, historii, itp. Będą także ciekawostki.

3. Czeskie Scrabble.
Każdy będzie mógł na oryginalnej planszy do gry w czeską wersję scrabble ułożyć przynajmniej jeden, znany mu, wyraz w języku czeskim.

4. Zajęcia manualne w rytmie bułgarskiej wiosny.
Uczestnicy będą musieli upleść tzw. marteniczki, nauczyć się legendy o Babie Marcie i założyć marteniczkę na rękę innej osobie”? Martenice. Marteniczki to ozdoby, które wykonuje się z kolorowej włóczki lub nici, zazwyczaj wybiera się kolor biały i czerwony, który symbolizuje czystość duszy (biały) oraz życie i zdrowie (czerwony). Martenica jest nie tyle ozdobą co swego rodzaju amuletem, który nie tylko przypomina nam o nieustanności cyklu życia i śmierci, ale również wyraża życzenie tego, abyśmy byli zdrowi, silni i szczęśliwi. Według bułgarskiej tradycji pierwszego marca obchodzone jest święto Baby Marty (czyli Babci Marzec), gdyż ten miesiąc jest początkiem nadchodzącej wiosny. Tego dnia przypina się do garderoby, plecaka, torby lub nosi na ręce Martenicę, która może mieć kształt breloczka, bransolety, pierścionka, kolczyków, pomponika (dosłownie wszystkiego, co podpowiada nam wyobraźnia), a także kształt dwóch laleczek ? postaci Piżo i Penda charakterystycznych dla regionu sofijskiego. Martenicę zawsze podarowuje się osobie bliskiej, nigdy nie kupuje się jej dla samego siebie. Należy nosić ją dopóty, dopóki zauważy się jeden z pierwszych znaków wiosny: bociana, kwitnące drzewo, larwę robaka itp.

Zapraszamy! 🙂
https://www.facebook.com/events/485251291533298/